Вхід
Політика конфіденційності
м. Київ, 20 січня 2022 року
Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Розробник або Провайдер можуть отримати про Користувача під час використання Android-додатку SM POS та Кабінету користувача SM POS (разом – Система).
 • 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  • 1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
   • 1.1.1. «Розробник» – ТОВ «ТФПК» (ЄДРПОУ 20592505) в особі уповноважених співробітників, які згідно своїх посадових інструкцій і обов’язків, мають доступ до всіх даних, зібраних Системою.
   • 1.1.2. «Провайдери Системи (далі «Провайдери»)» – уповноважені співробітники, дилери, представники, агенти, що представляють Розробника, які організовують та / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними в процесі використання Системою.
   • 1.1.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певної або до визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
   • 1.1.4. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
   • 1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Провайдерами або іншими отримавшими доступ до персональних даних особами вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
   • 1.1.6. Android-додаток SM POS (далі «Програма») – комп’ютерна програма, призначена для встановлення на пристрої з операційною системою Android через Google Play Market або сервіси Провайдера.
   • 1.1.7. Кабінет користувача SM POS (далі «Кабінет») – WEB-сторінка, розташована за адресою https://smpos.app.
   • 1.1.8. «Користувач Системи (далі «Користувач»)» – особа, яка має доступ до Системи за допомогою Програми та Кабінету.
   • 1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережева адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 • 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 2.1. Використання Користувачем Програми та Кабінету означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
  • 2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Програми та Кабінету.
  • 2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Програми та Кабінету. Провайдери не контролюють і не несуть відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних у Кабінеті та/або у Програмі.
  • 2.4. Провайдери не перевіряюсь достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
 • 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
  • 3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Провайдерів щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати за вимогою Провайдерів при реєстрації у Кабінеті для початку користування Системою.
  • 3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм у Кабінеті та включають в себе наступну інформацію:
   • – прізвище, ім’я Користувача;
   • – контактний телефон Користувача;
   • – адреса електронної пошти (e-mail);
  • 3.3. Провайдери захищають дані, які автоматично передаються в процесі користування Системою:
   • – IP адреса;
   • – інформація з Сookies;
   • – інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до Системи);
   • – час доступу;
  • 3.4. Провайдери здійснюють збір статистики про IP-адреси Користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, а також з метою запобігання автоматизованих інтернет-атак.
 • 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  • 4.1. Персональні дані Користувача Провайдери можуть використовувати в цілях:
   • 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого у Кабінеті або у Програмі.
   • 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Кабінету.
   • 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Кабінету та Програми, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
   • 4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
   • 4.1.5. Створення облікового запису для доступу до персоналізованих ресурсів Кабінету, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
   • 4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Системи.
   • 4.1.7. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни та інших відомостей від імені Провайдерів.
 • 5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  • 5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  • 5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.
  • 5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Провайдери інформують Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
  • 5.4. Провайдери приймають необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  • 5.5. Провайдери спільно з Користувачем вживають всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 • 6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
  • 6.1. Користувач зобов’язаний:
   • 6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Кабінетом або Програмою.
   • 6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
  • 6.2. Провайдери зобов’язані:
   • 6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
   • 6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.
   • 6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
   • 6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 • 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 7.1. Провайдери, що не виконали свої зобов’язань, несуть відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2 і 7.2 цієї Політики Конфіденційності.
  • 7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Провайдери не несуть відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
   • 7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
   • 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Провайдерами.
   • 7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
 • 8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
  • 8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Провайдерами, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
  • 8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
  • 8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
  • 8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Провайдерами застосовується чинне законодавство України.
 • 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  • 9.1. Провайдери вправі вносити зміни в справжню Політику конфіденційності зобов’язковим інформуванням Користувача не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту вступу таких змін в силу.
  • 9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення у Кабінеті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.
  • 9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Провайдеру за допомогою контактів, вказаних у Кабінеті.